இந்திய ஆறுகள் மொத்தம் எத்தனை ? அதில் அரபிக்கடலில் கலக்கும் ஆறுகள் எத்தனை?

இந்திய ஆறுகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் - 13
அதில் அரபிக்கடலில் கலப்பவை 3 மட்டுமே மற்றவை வங்காளவிரிகுடாவில் கலக்கிறது.

TNPSC Dove
TNPSC Centre in Trichy
Barathi IAS Academy Trichy
www.tnpsctrichy.com


Post a Comment

0 Comments