சூல் நாவலுக்காக சோ.தர்மனுக்கு
சாகித்ய அகாடமி விருது - 2019