இந்தியா - சுவீடன் ஒப்பந்தம் டிசம்பர் 2019

இந்தியா - சுவீடன் ஒப்பந்தம் டிசம்பர் 2019

சுவீடன் மன்னர் கார்ல் கஸ்தாஃப், இந்தியாவில் புதுடெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தையில் இருநாடுகளுக்கிடையே துருவப் பகுதி ஆராய்ச்சி, புதிய கண்டுபிடிப்புகள் & ஆராய்ச்சி, கடல்சார் விவகாரங்கள் ஆகிய துறைகளில் 3 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது.
நடப்பு நிகழ்வுகள் டிசம்பர் 2019
Current Affairs December 2019
Barathi IAS Academy Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
TNPSC Group 1 / TNPSC Group 2 / TNPSC Group 4 & VAO
www.tnpsctrichy.com

Post a Comment

0 Comments