முதல் திருநங்கை அரசு செவிலியர் யார்?

முதல் திருநங்கை அரசு செவிலியர் அன்பு ரூபி. நாட்டிலேயே திருநங்கை ஒருவர் அரசு செவிவிலியராக பணியமர்த்தப் படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.


Barathi IAS Academy Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
TNPSC Group 1 / TNPSC Group 2 / TNPSC Group 4 & VAO
www.tnpsctrichy.com

Post a Comment

0 Comments