இந்தியாவில் அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகளும், மருத்துவ இடங்களும் கொண்ட மாநிலம் எது? நவம்பர் 2019

இந்தியாவில் அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகளும், மருத்துவ இடங்களும் கொண்ட மாநிலம் எது? நவம்பர்  2019

இந்தியாவில் அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகளும், மருத்துவ இடங்களும் கொண்ட மாநிலம் நம்ம தமிழ்நாடு தான். 
தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, நாகப்பட்டினம் ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

இதன் மூலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 33 ஆகவும், அவற்றில் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் 4,700 - ஆகவும் அதிகரிக்கவுள்ளன. 
நடப்பு நிகழ்வுகள் நவம்பர்  2019
Current Affairs November 2019

Barathi IAS Academy Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
TNPSC Group 1 / TNPSC Group 2 / TNPSC Group 4 & VAO
www.tnpsctrichy.com

Post a Comment

0 Comments