அரேபியர், துருக்கியர் படையெடுப்பு காலத்தில்: பாக்தாத் மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவராக இருந்த இந்தியர் யார்? TNPSC Center in Trichy-IAS Academy in TNPSC Coaching Center Trichy-Barathi IAS Academy Trichy-www.tnpsctrichy.com

அரேபியர், துருக்கியர் படையெடுப்பு காலத்தில்: பாக்தாத் மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவராக இருந்த இந்தியர் யார்?

TNPSC Previous Year Question Paper - TNPSC பழைய வினாத்தாள்கள்
https://www.tnpsctrichy.com/p/online-test.html?m=1

இந்தியாவில் ஜனவரி 25ம் நாளினை தேசிய வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம்

Website : www.tnpsctrichy.com
Youtube : https://youtu.be/jvyHreRhP88

TNPSC Center in Trichy
IAS Academy in Trichy
Barathi TNPSC Coaching Center Trichy
Barathi IAS Academy Trichy

Post a Comment

0 Comments