*நாளை குரூப் 1 தேர்வு எழுதும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.*

Barathi IAS Academy Trichy

Barathi TNPSC Coaching Center Trichy

TNPSC TET TRB RAILWAY 

POLICE SSC BANK UPSC 

Online Classes Test Batches 

+919942213225

Website : www.tnpsctrichy.com

Youtube : https://youtu.be/iFt5otEcad8

1. முககவசம் அணிந்து தேர்வு கூடத்திற்கு 9.00 மணிக்கு சென்று விடுங்கள்.

2. Hall ticket, black ball pen2, water bottle, sanitizer கொண்டு செல்லுங்கள்.

3. Omr sheet  ல்
அடித்தல், திருத்தல் இல்லாமல் மிகவும் கவனமாக நிரப்புங்கள்.

4. முதலில் நன்கு தெரிந்த கேள்விகளுக்கு மட்டுமே 200 வரை செல்லுங்கள்.

*அனைவரும் வெற்றி பெற வாழ்த்துகள்*