இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதலாவது ஆளுநர் யார்|RBI governor|TNPSC UPSC SSC Railway|General knowledge|


 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதலாவது ஆளுநர் யார்|RBI governor|TNPSC UPSC SSC Railway|General knowledge|


Bharathi TNPSC Coachintitute Trichy


TNPSC Coaching institute in Trichy


BHARATHI IAS ACADEMY TRICHY


Bharathi TNPSC Coaching Centre Trichy


(ISO 9001 - 2015 Certificate Academy)


Conducting Coaching Classes for:


Want a Govt Job?


State Job or Central Job?


TNPSC - Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 & VAO, Hindu Temple Posting 


UPSC - IAS, IPS, IFS (Civil Services)


SSC - CHSL, CGL, MTS


RAILWAY (RRB)- JE, NTPC, GROUP D


BANK IBPS CRP- PO/MT, Clerical, RRB


POLICE - PC, SI(State)& RPF, BSF(Central)


TEACHING- TET, TRB (All Subjects)


INSURANCE: LIC, NAIC, UIIC


Other Central Govt Jobs: BSNL, BHEL, Post Office, FCI


Other State Govt Jobs: TNEB, Housing Board, AAVIN


Instagram: https://instagram.com/bharathi_ias_academy?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==


Share chat: https://sharechat.com/profile/bharathi_academy?d=n


For More Details 


Contact us:


Ph no: +919942213225


Mail id : bharathi@tnpsctrichy.com


www.tnpsctrichy.com


www.bharathiiasacademy.org

Post a Comment

0 Comments