*பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி: தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் UPSC மற்றும் TNPSC பயிற்சியின் உச்சம்**தமிழ்நாட்டின் மையப்பகுதியில் திருச்சி, அதன் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும், பெருகிய முறையில், போட்டித் தேர்வுக்கான தயாரிப்புகளின் மையமாக அறியப்படும் நகரம் ஆகும். UPSC மற்றும் TNPSC பயிற்சிக்கு வரும்போது, பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி திருச்சியில் முதன்மையான நிறுவனமாக தனித்து நிற்கிறது, கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதன் மூலமும், வெற்றியின் நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனைப் பதிவின் மூலமும் அதன் நற்பெயரைப் பெறுகிறது.

**திருச்சியில் சிறந்த UPSC பயிற்சி மையம்**

பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி திருச்சியில் சிறந்த யுபிஎஸ்சி பயிற்சி மையமாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது, இது சிவில் சர்வீஸ் ஆர்வலர்களின் அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. தரமான கல்விக்கான அகாடமியின் அர்ப்பணிப்பு, அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் முடிவுகளை உந்துதல் அணுகுமுறை ஆகியவை UPSC தேர்வில் வெற்றி பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டவர்களின் விருப்பமாக மாற்றியுள்ளது. ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்குவதில் அகாடமியின் வெற்றி விகிதம், பிராந்தியத்தில் முன்னணி யுபிஎஸ்சி பயிற்சி மையமாக அதன் நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

**திருச்சியில் உள்ள சிறந்த TNPSC பயிற்சி மையம்**

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) தேர்வுகளில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு, திருச்சியில் உள்ள சிறந்த பயிற்சி மையமாக பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி உயர்ந்து நிற்கிறது. TNPSC குரூப் 1, 2, 2A, 4 மற்றும் VAO தேர்வுகளுக்கான அகாடமியின் சிறப்புத் திட்டங்கள், மாநிலத்திற்குள் பல்வேறு நிர்வாகத் திறன்களில் பணியாற்றும் வெற்றிகரமான வேட்பாளர்களைத் தொடர்ந்து உருவாக்கியுள்ளன. TNPSC தேர்வுகளின் குறிப்பிட்ட தேவைகளில் அகாடமியின் கவனம் திருச்சியில் உள்ள பல ஆர்வலர்களுக்கு விருப்பமான தேர்வாக அமைகிறது.

**பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி எதற்கு?**

1. **நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனை**: பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி UPSC மற்றும் TNPSC தேர்வுகள் இரண்டிலும் தொடர்ந்து வெற்றிகரமான விண்ணப்பதாரர்களை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளது.

2. **நிபுணர் ஆசிரியக் குழு**: அகாடமியின் ஆசிரியப் பிரிவில் அனுபவம் வாய்ந்த கல்வியாளர்கள் மற்றும் பாடம் சார்ந்த வல்லுநர்கள் உள்ளனர்.

3. **விரிவான ஆய்வுப் பொருள்**: பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமி, மாணவர்கள் தேர்வுகளுக்கு நன்கு தயாராவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், முழுப் பாடத்திட்டத்தையும் உள்ளடக்கிய நுணுக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பொருட்களை வழங்குகிறது.

4. **புதுமையான கற்பித்தல் முறைகள்**: அகாடமி புதுமையான கற்பித்தல் முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது, கற்றல் அனுபவத்தை மேம்படுத்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடாடும் அமர்வுகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

5. **நெறிமுறை மதிப்புகள் மற்றும் ஆளுகை**: கல்வியாளர்களுக்கு அப்பால், அகாடமி தனது மாணவர்களுக்கு நெறிமுறை மதிப்புகள் மற்றும் ஆளுமை பற்றிய ஆழமான புரிதலை ஏற்படுத்துகிறது, பொது சேவையில் பொறுப்பான பாத்திரங்களுக்கு அவர்களை தயார்படுத்துகிறது.

திருச்சியில் உள்ள பாரதி ஐஏஎஸ் அகாடமியைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது ஒரு பயிற்சி மையத்தில் சேருவது மட்டுமல்ல, சிவில் சர்வீசஸ்ஸில் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை நோக்கி மாற்றும் பயணத்தைத் தொடங்குவதாகும். தரமான கல்வி மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சிக்கான அகாடமியின் அர்ப்பணிப்பு, UPSC மற்றும் TNPSC ஆகிய இரு தேர்வுகளிலும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் தங்கள் கனவுகளை அடைய மேடை அமைக்கிறது.